Esittely

Lahden Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostama yhdenvertainen yhteisö. Talolla keskitytään yksilön vahvuuksiin, ei diagnooseihin. Klubitalo täydentää alueen psykososiaalisia palveluja ja edistää kuntoutujien toipumista. Klubitalo tarjoaa tavoitteellista toimintaa arkeen, vertaistukea ja yksilöllistä ohjausta. Monen kuntoutujan kohdalla tavoitteena on työelämään tai opintoihin palaaminen.

Diagnosis Free Zone (Diagnoosivapaa alue) – leimautumisen vastaisen työn tavoitteena on vähentää mielenterveysongelmiin liittyviä ennakkoluuloja, syrjintää ja leimautumista antamalla kasvot mielenterveyden ongelmille.

”Jokaisella on oikeus toteuttaa itseään omien kykyjensä ja vointinsa mukaisesti yhdenvertaisena ja arvostettuna yhteiskunnan jäsenenä.”