Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen

Kokemusasiantuntijan voi tilata esimerkiksi:

  • Kouluttajiksi tai luennoijaksi ryhmille ja yhteisöille
  • Asiakkaiden edustajaksi erilaisiin palvelujärjestelmän kehittämistyöryhmiin
  • Keskustelun alustajaksi tai ohjaajaksi matalan kynnyksen ryhmiin
  • Ryhmänohjaajaksi, asiakastapaamisiin tai työpariksi ammattilaiselle erilaisiin tehtäviin
  • Keskustelun ja toivon virittäjäksi hoidollisiin potilasryhmiin
  • Esiintymään mediassa
  • ammattilaisen työparina toimiminen
  • tukihenkilönä toimiminen
  • haastattelujen antaminen tutkimusta, opinnäytetyötä, lehtiartikkelia tai tv-ohjelmaa varten

 

Kokemusasiantuntijuuden hyödyt?

Yhteiskunnalliset toimijat ja palvelut voivat hyötyä monella tavalla kokemusasiantuntijuudesta. Koulutetut asiantuntijat voivat tarjota nimenomaan asiakaslähtöisen näkökulman palveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen.

Koulutetut kokemusasiantuntijat täydentävät ja syventävät mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiantuntemusta ja työtä.

 

Miten tilata koulutettu kokemusasiantuntija työkeikalle?

Jätäthän tilauksesi viimeistään n. 3-4 viikkoa ennen toivottua tilauksen ajankohtaa!