Mieleni minun tekevi – kirja

Mieleni minun tekevi – Mielenterveyskuntoutujien Klubitalot 20 vuotta Suomessa

Kirjassa esitellään 20-vuotista klubitalotoimintaa Suomessa käyttäjäkokemusten, heidän omaistensa ja muiden sidosryhmien näkökulmasta sekä lukuisten arviointitutkimusten valossa. Yhteisöllisen kuntoutumisen Klubitalot toimivat mielen sairauksista toipuvien henkilöiden tukena kohti omatoimista elämänhallintaa ja itsenäistä elämää.  Useiden tutkimusten mukaan mielenterveyskuntoutujat ja heidän läheisensä kokevat saaneensa psykiatrisesta terveydenhuollosta lähinnä lääkehoitoa ja terapiapalveluja. Heidän koulutukseen, itsenäiseen asumiseen, työllistymiseen, toimeentuloon, syrjintäkokemusten hallintaan ja edunvalvontaan liittyviä tarpeita ei ole otettu riittävästi huomioon. Klubitalotoiminta vastaa juuri näihin vähäiselle huomiolle jääneisiin tarpeisiin.

Lue kirjan pdf-versio TÄSTÄ

Lisätietoa ja kirjan tilaus TÄSTÄ

Mieleni minun tekevi -kirja